Svoje proizvode prilagođavamo potrebama korisnika konstrukcijskim prilagodbama i izborom optimalnih materijala. Iz široke baze podataka o materijalima možemo preporučiti uporabu adekvatnog materijala, koji mehaničkim svojstvima te otpornošću na kemikalije, abraziju, toplinu, vlagu, zadovoljava tražene uvjete.

Konstrukcija

Konstrukcija se vrši inženjering sistemom. Na zahtjev naručioca konstruiramo uređaje prema datim tehničkim parametrima kupca.

Montaža

Vršimo montažu naših proizvoda, u sklopu projektiranih instalacija, a takođe možemo ponuditi i montažu sistemom “ključ u ruke”

Servis

Vršimo usluge servisa čak i nakon isteka garantnog roka

Pozovite nas ukoliko vam trebaju dodatne informacije