Izmjenjivači topline tip VENTO Cu-Al

Lamelni i spiralni izmjenjivači topline najčešće se upotrebljavaju kao grijači zraka: parom, vrelom vodom i vrelim uljem, a mogu se koristiti i kao utilizatori, hladnjaci vode, zraka ili ulja. Prema želji kupca, mogu biti izradjeni od:

  • Cu-Al (bakar – aluminij)
  • Fe-Al (čelik – aluminij)
  • Fe-Fe (čelik – čelik)
  • Inox – Inox

Izrađuju se prema uzorcima ili zadanim gabaritima uključujuci i snagu, a mogu biti izdrađeni iz više redova cijevi, maksimalne dužine i visine L= 2.000 x V= 1500 mm.

Lamelni i spiralni izmjenjivači tipa Vento Cu-Al izradjeni su od: kućište pocinčani lim, registar od bakrenih cijevi i sa aluminijumskim lamelama, čvrsto ukrućenim mehaničkom ekspanzijom cijevi sa razmakom lamela od 3 – 5 mm.

Ovi tipovi izmjenjivača ugradjuju se prema niže navedenoj tablici u GZA i GHZ grijače i hladnjake zraka.

Van ovih dimenzija mogu se izraditi grijači ili hladnjaci zraka iz Cu-Al materijala, po želji kupca, prema uzorku ili našem proračunu, a datim potrebama snage i gabarita koje nam daje kupac.

Navedene mjere u tablici vrijede i za grijače zraka Vento Fe-Fe i Inox-Inox, koji se ugradjuju u grijače zraka tipa GZB i Inox-Inox. Za veće gabarite (mjere) i kilovate, iste radimo prema potrebi kupca, po uzorku ili proračunu za dimenzije i kilovate koje nam daje kupac, a mogu se izraditi do snage 1 megavat i tlaka pare 20 bara, te temperature 180°c. Za vrelo ulje temperature može dosegnuti 300°C i tlak od 10 bara.

DIMENZIJE VENTO IZMJENJIVAČA TOPLINE
TIP Vrsta grijača za ugradnju Površina Priključna dimenzija cijevi A E
VENTO 15 GZA – 203 Cu – Al 4,0 m² 3/4 ” 306 245
VENTO 11 GZA – 353 Cu – Al 7,5 m² 3/4 ” 438 360
VENTO 13 GZA – 423 Cu – Al 14,5 m² 1 ” 568 490
VENTO 17 GZA – 553 Cu – Al 27,0 m² 1 1/4 ” 738 655
VENTO 19 GZA – 653 Cu – Al 40,0 m² 1 1/4 ” 866 785

Lamelni grijači zraka i hladnjaci ulja

Lamelni grijači se upotrebljavaju tamo gdje se traži veća ogrevna površina i gdje je prisutan čisti zrak, bez prašine. Mogu se izraditi sa razmakom lamela od 3 – 5 mm, a kao isparivači sa razmakom lamela od 8 – 15 mm. Materijal je uvijek čelik – čelik ili inox – inox.
Kad se radi o čeliku – čeliku i većem koraku lamele, mogu se i vruće pocinčati.

Spiralni grijači

Spiralni grijači se upotrebljavaju tamo gdje ima više prašine, jer se izradjuju sa većim korakom lamela, te ih je lakše čistiti. Obično se vruće pocinčaju, radi boljeg prelaska topline i dužeg vijeka trajanja. Iste može zamjeniti izmjenjivač topline koji se radi od inoxa.

Razmak lamela može biti od 3 – 15 mm, sve ovisi o površini koja se traži.