Naš asortiman grijača sigurno će zadovoljiti vaše potrebe grijanja prostora. Proizvedeni su za uporabu s visokim ili niskim tlakom, na vruću vodu, vrelu vodi i paru.

Naše standardne jedinice imaju plastificirano kućište sa podesivim smjerom žaluzine na prednjoj strani, i zaštitnim rešetkama na zadnjoj strani.

Posebno grijači mogu biti proizvedeni od nehrđajućeg čelika Inox – Inox, koji se upotrebljavaju u farmaceutskim, prehrambenim i kemijskim industrijama. Isti se mogu montirati na zid i strop. Jednostavnost čišćenja je uvjet.

Dostupni su sa motorima:

  • jednobrzinski – monofazni i trofazni
  • višebrzinski – monofazni i trofazni, sa elektronskom ili frekventnom regulacijom

Nude se sa regulatorom broja okretaja i uklopnicima.

Viseći grijači i hladnjaci zraka Cu-Al topla voda 90/70°

Tip GZA (grijač zraka – zidne i stropne izvedbe)

Tip GHZ (grijač i hladnjak zraka – zidne i stropne izvedbe) na toplu, vrelu ili hladnu vodu

 

Svi grijači i hladnjaci tipa GZA i GHZ izradjeni su od: kućišta čeličnog lima 1 mm te plastificirano u rolu po želji kupca. Izmjenjivač topline, kao i hladnjak, izradjeni su od Cu cijevi sa navučenim aluminijskim lamelama, sa razmakom lamela od 3 mm.

Grijači zraka - para Fe-Fe i Inox-Inox

Tip GZB (grijač zraka Fe-Fe – zidne i stropne izvedbe)

Grijač zraka tipa GZB (čelik – čelik) izradjeni su takodjer od: kućište čelični lim 1,2 mm, te plastificirani u rolu po želji kupca. Izmjenjivač topline izradjen je od čeličnih, precizno valjanih cijevi, dok su lamele izradjene od pocinčanog ili aluminijskog lima debljine 0,5 mm.

Inox grijači izradjeni su kompletno od Inoxa AISI 311 i većinom se upotrebaljavaju u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji.

GZA – mjerna skica
GZA – zidno ovješen – tip Z
GZA – stropno ovješen – tip S
DIMENZIJE GRIJAČA I HLADNJAKA ZRAKA
TIP A B C D E F H K M [mm] N R [col]
GZA – 203 310 300 500 550 250 116 30 150 14 97 3/4
GZA – 353 440 350 560 600 360 220 40 180 14 110 3/4
GZA – 423 570 350 560 600 490 350 40 180 14 110 1
GZA – 553 740 400 635 700 660 510 40 200 14 115 1 1/4
GZA – 653 870 400 635 700 790 640 40 200 14 115 1 1/4

Karakteristike grijača i hladnjaka zraka tip GZA I GHZ

sa izmjenjivačem topline Bakar – Aluminij

OGRIJEVNI UČINAK TOPLOM VODOM I PAROM GZA
ulazna temperatura zraka -15°C
RASHLADNI UČINAK HLADNOM VODOM GHZ
TIP

protok zraka

m³/h

+50/45°C
W
+80/60°C
W
+90/70°C
W
para 3 bar.
W
7/12°C
W
10/15°C
W
GZA – 203 600 3.529 5.008 6.000
400 2.353 3.339 4.000
200 1.176 1.669 2.000
GZA – 353 1200 10.000 14.191 17.000 32.000 6.000 3.922
700 7.647 10.852 13.000 22.000 3.500 2.288
430 5.882 8.347 10.000 16.000 2.150 1.405
GZA – 423 2800 23.529 33.390 40.000 68.000 14.000 9.150
1700 17.647 25.042 30.000 50.000 8.500 5.556
1100 13.529 19.199 23.000 35.000 5.500 3.595
GZA – 553 4250 38.824 55.093 66.000 100.000 21.250 13.889
2950 31.765 45.076 54.000 80.000 14.750 9.641
1650 21.176 30.051 36.000 35.000 8.300 5.425
GZA – 653 7800 66.471 94.326 113.000 180.000 39.000 25.490
5400 52.353 74.292 89.000 140.000 27.000 17.647
2900 18.824 26.712 60.000 100.000 14.500 9.477

Karakteristike visećih grijača zraka tip GZB

sa izmjenjivačem topline čelik – čelik

UČINAK I IZLAZNA TEMPERATURA ZRAKA ZA PARU 3 i 6 bara GZB
ulazna temperatura zraka -15°C
GZB – 353
ventilator o/min 1400 temp. izlaz. zraka
°C
915 temp. izlaz. zraka
°C
640 temp. izlaz. zraka
°C
količina zraka m³/h 1250 700 430
para 3 bar kW 30 40 23 60 18 74
para 6 bar kW 34 47 25 64 21 90
GZB – 423
ventilator o/min 1400 temp. izlaz. zraka
°C
915 temp. izlaz. zraka
°C
640 temp. izlaz. zraka
°C
količina zraka m³/h 2800 1700 1100
para 3 bar kW 59 31 47 45 35 58
para 6 bar kW 67 38 51 52 40 70
GZB – 553
ventilator o/min 900 temp. izlaz. zraka
°C
625 temp. izlaz. zraka
°C
400 temp. izlaz. zraka
°C
količina zraka m³/h 4250 2950 1650
para 3 bar kW 95 42 75 50 60 72
para 6 bar kW 105 50 85 55 65 85
GZB – 653
ventilator o/min 850 temp. izlaz. zraka
°C
650 temp. izlaz. zraka
°C
400 temp. izlaz. zraka
°C
količina zraka m³/h 7800 5400 2900
para 3 bar kW 155 30 130 40 90 62
para 6 bar kW 170 40 138 48 100 75

Visina zavještenja i domet mlaza visećih grijača zraka GZA

VISINA ZAVJEŠENJA I DOMET MLAZA GZA
način zavješenja [m]
TIP o/min zidno stropno
Dmax Hmax Dmax
GZA – 203 2600 6 2 3.0
1300 4 2 2.0
700 2 2 1.5
GZA – 353 1350 12 2.5 3.5
915 8 2.5 2.5
640 5 2.5 1.5
GZA – 423 1350 12 2.5 6
915 8 2.5 4
640 5 2.5 2
GZA – 553 910 12 3 8
670 8 3 6
400 5 3 3
GZA – 653 910 12 3 9
670 8 3 6
400 5 3 3
GZA – zavješen na zidu
GZA – zavješen na stropu

Električni grijači zraka tip GZE

Ovo su električni grijači zraka koji služe tamo gdje se druga energija ne može upotrijebiti.

Izradjuje se:

  • monofazni – manjih snaga
  • trofazni – većih snaga

Mogu biti montirani na zid ili strop, a po potrebi kupca izradjuju se kao prenosni samostojeći grijači.

električni grijači zraka
Snaga (kW)

Napon (V)

2 kW

230V

3 kW

230V

5 kW

230V

5 kW

230 V-3-400 V, 3N

9 kW

230 V-3-400 V, 3N

15 kW

230 V-3-400 V, 3N

Jakost struje (A)

(400 V, 3 N)

8,8 13,2 21,9 12,6

7,3

22,7

13,1

38,1

21,9

Izborna jakost (kW)

(400 V, 3 N)

0 – X – 2 0 – 2 – 3 0 – 3,3 – 0 0 – 3,3 – 5

0 – 2,5 – 5

0 – 6 – 9

0 – 4,5 – 9

0 – 7,5 – 15

0 – 7,5 – 15

Izlazna temperatura (°C) 21 32 31 31 37 43
Protok zraka (m3/h) 280 280 480 480 720 1050
Težina (kg) 5,7 6,0 6,7 6,7 10,2 16,1