Cijevni centrifugalni ventilatori tipa AXC služe za transport zraka putem cijevi, mogu postići veći tlak nego aksijalni, pa se tako ugradjuju tamo gdje je to prikladno s obzirom na njihove gabarite i karakteristike.

Svi navedeni ventilatori u tablici su sa jednofaznim motorima 220V, 50 Hz i mogu transportirati zrak temperature do max 60ºC. Nisu za zrak koji sadrži prašinu ili razne kemikalije koje štete materijalu izrade (razne kiseline).

Više se upotrebljavaju za kuhinje manjih napa, kupaonice sa više tuševa itd.

Ugradjuju se u više položaja (vodoravno i okomito), te s obzirom na njihovu zaštitu nisu pogodni za vanjsku ugradnju bez zaštite od oborina.

Dimenzije za AXC
TIP A [mm] B [mm] C [mm] Ø D Ø d E Težina (kg)
AXC 100 A 12 215 24 245 98 38 3
AXC 100 B 12 215 24 245 98 38 3
AXC 125 A 11 214 24 245 122 38 3
AXC 125 B 11 214 24 245 122 38 3
AXC 150 A 21 216 23 245 147 38 3
AXC 150 B 22 230 22 333 148 38 5
AXC 160 A 24 215 24 245 157 38 3
AXC 160 B 21 230 22 333 158 38 5
AXC 200 A 22 230 27 333 198 38 5
AXC 200 B 22 230 27 333 198 38 5
AXC 250 22 230 35 333  248 38 5
AXC 315 A 30 297 52 404 314 38 8
AXC 315 B 30 308 52 404 314 38 9
AXC 355 A 44 400 30 484 355 38 11,8
AXC 355 B 44 400 50 484 355 38 14,1

Dijagrami statičkih tlakova

Primjeri ugradnje