Ove centrifugalne ventilatore podelili smo po grupama tlaka:

  • niskotlačni NCV – D (niskotlačni centrifugalni ventilatori s direktnim prijenosom)
  • srednjetlačni  SCV – D i SCV – R (srednjetlačni centrifugalni ventilatori s direktnim ili remenskim prijenosom)
  • visokotlačni VCV – D i VCV – R (visokotlačni centrifugalni ventilatori s direktnim i remenskim prijenosom)

Na našim tabelama i slikama prikazana su tri ventilatora koja se često upotrebljavaju za čisti zrak i maksimalnu temperaturu transportnog zraka do 60ºC, a na zahtjev izradjujemo i za temperature zraka do 250ºC.

CNV - D (centrifugalni niskotlačni ventilatori)

Centrifugalni ventilator niskog i srednjeg tlaka, s rotorom otvorenih lopatica i direktnim prijenosom Tip CNV-D.

Protok zraka:

V = 480 – 7.500 m3/h

Tlak:

PT = 70 – 370 KG/m2

Ovaj tip ventilatora koristi se za ususavanje jako prašnjavog zraka koji sadrži čestice različitih vrsta tvari. Najčešće se koristi u slijedećim industrijama: u stolarskoj industriji za zransport piljevine i drvenog iverja; u kožarama za transport komadića i strugotina kože; u industriji plastike za transport granulata.

Temperatura transportiranih fluida ne smije prelaziti 80°C.

CNV - R (centrifugalni niskotlačni ventilatori na remenski prijenos)

Centrifugalni niskotlačni ventilator s dvostrukin usisnim kolom visoke učinkovitosti i smanjene razine buke. Remenski prijenos. Tip CNV – R

Protok zraka:

V = 6.000 – 300.000 m3/h

Tlak:

PT = 22 – 350 KG/m2

Ovaj tip ventilatora upotrebljava se za izbacivanje povišenih količina čistog i blago prašnjavog zraka iz javnih i industrijskih objekata. Ovaj ventilator s dvostrukim usisom i reversibilnim kolom zbog kojeg ima visoki učinak, pronašao je svoju široku primjenu u transportu zagađenog zraka, para otapala, opasnih plinova; prozračivanje žitarica u silosima i zgrada; sušenju opeka i keramike itd. U svim ovim primjenama maksimalna temperatura transportiranog zraka, plinova ili dimova je 40° C. Upotrebom ležaja C3 moguće je transportirati plinove temperature veće od 40°C pa sve do 80°C.

CNV - D (centrifugalni niskotlačni ventilatori)

Protok zraka:

V = 1.320 – 96.000 m3/h

Tlak:

PT = 10 – 390 KG/m2

Ovaj tip ventilatora se koristi za odvođenje čistog ili blago prašnjavog zraka. Ima visoku efikasnost i smanjenu razinu buke te široku primjenu kao što je ventiliranje, sušenje, hlađenje i uklanjanje toksičnih plinova iz postrojenja.

Temperatura transportiranog fluida ne smije prelaziti preko 80°C bez hlađenja ventilatora odnosno 150°C s samohladnom spojkom. Za više temperature nužno je modificirati konstrukciju ventilatora.

CNVR - D (centrifugalni niskotlačni ventilatori sa radijalnim kolom)

Protok zraka:

V = 180 – 20.100 m3/h

Tlak:

PT = 13 – 225 KGF/m2

Ovaj tip ventilatora se koristi za odvođenje čistog ili blago prašnjavog zraka. Ima visoku efikasnost i smanjenu razinu buke te široku primjenu kao što je ventiliranje, sušenje, hlađenje i uklanjanje toksičnih plinova iz postrojenja.

Temperatura transportiranog fluida ne smije prelaziti preko 80°C bez hlađenja ventilatora odnosno 150°C s samohladnom spojkom. Za više temperature nužno je modificirati konstrukciju ventilatora.

CSTV - D (centrifugalni srednjetlačni ventilatori)

Centrifugalni srednjetlačni transportni ventilator, visoke učinkovitosti i smanjene razine buke s direktnim prijenosom.

Protok zraka:

V = 380 – 48.000 m3

Tlak:

PT = 55 – 530 KG/m2

Ovaj ventilator se upotrebljava za transportiranje jako zagađenog zraka koji sadržava različite otopine materijala. Glavne značajke ovog tipa ventilatora je spoj usisa sa kolom ventilatora posebnog profila što daje velike količine zraka i nema rasipanja materijala. Upotrebljava se za transport prašnjavih fluida ili onih koji sadrže zrnaste materijale.

Upotrebljavaju se u stolarskoj industriji za transport piljevine i drvenog iverja, osim nitastih materijala, u mehaničkoj industriji za usisavanje metalnih strugotina, za pneumatski transport u cementnoj industriji, industriji keramike, mlinovima, tvornicama stočne hrane, u kožarama, u tekstilnoj industriji odnosno u svim primjenama gdje je nužno transportirati štetni zrak s niskim ili srednjim tlakovima.

Temperatura fluida koji se ususavaju ne smije prelaziti 80°C odnosno 150°C s hlađenim ventilatorom. Za transport fluida više temperature potrebno je napraviti izmjene na konstrukciji ventilatora.

CSTV - R (centrifugalni srednjetlačni transportni ventilatori na remenski prijenos)

Centrifugalni srednjetlačni transportni ventilator na remenski prijenos Tip CSTV-R.

Protok zraka:

V = 780 – 22.800 m3/h

Tlak:

PT = 190 – 1200 KG/m2

Ovaj tip ventilatora koristi se za ususavanje jako prašnjavog zraka koji sadrži čestice različitih vrsta tvari. Razina upotrebe ovog tipa ventilatora je izuzetno velika u slijedećim industrijama: u pilanama i drvnoj industriji za transport piljevine i drvenih strugotina; u kožarama za transport kožnih strugotina i komadića kože; u knjigovežnicama za transport papirnih strugotina; u tekstilnoj industriji za transport otpada konca i dugačkih vlakana; u industriji plastičnih proizvoda za transport granulata i komadića najlona itd.

Maksimalna temperatura transportiranog fluida iznosi 90°C.

CSTV - R (centrifugalni srednjetlačni transportni ventilatori sa remenskim prijenosom)

Centrifugalni srednjetlačni transportni ventilatori sa remenskim tip CSTV – R.

V = 180 – 7.800 m3/h

Tlak:

PT = 180 – 1220 KG/m2

Ovaj tip ventilatora koristi se za ususavanje jako prašnjavog zraka koji sadrži čestive različitih vrsta tvari. Razina upotrebe ovog tipa ventilatora je izuzetno velika u slijedećim industrijama: u pilanama i drvnoj industriji za transport piljevine i drvenih strugotina; u kožarama za transport kožnih strugotina i komadića kože; u knjigovežnicama za transport papirnih strugotina; u tekstilnoj industriji za transport otpada konca i dugačkih vlakana; u industriji plastičnih proizvoda za transport granulata i komadića najlona itd.

Maksimalna temperatura transportiranog fluida iznosi 90°C.

CVV - D (centrifugalni ventilatori visokog tlaka sa direktnim prijenosom)

Centrifugalni ventilator visokog tlaka s visoko učinkovitim kolom i sa direktnim prijenosom Tip CVV – D

Protok zraka:

V = 720 – 54.000 m3/h

Tlak:

PT = 112 – 2.800 KG/m2

Ovaj tip ventilatora koristi se za usisavanje čistog i prašnjavog zraka. Karakteristika ovag visokotlačnog ventilatora je ušteda električne energije zbog posebnog kola ventilatora s reverzibilnim lopaticama.

Ventilatori ove serije su osobito pogodni za pneumatski transport u industriji cementa, u ljevaonicama sa uljnim plamenicima, u mlinovima, u industriji tjestenine, u kemijskoj i metalurškoj industrij gdje se zahtjeva mali kapacitet zraka sa srednjim i visokim tlakovima.

Temperatura usisavanog zraka ne smije prelaziti 80°C bez hlađenja ventilatora odnosno 150°C s hlađenjem ventilatora.

CVTV - Es (centrifugalni visokotlačni transportni ventilatori)

Centrifugalni visokotlačni transportni ventilator sa kolom visokog učinka. Direktni prijenos s elastičnom spojkom. Maksimalna veličina i vrlo niska razina buke. Tip CVTV/Es

Protok zraka:

V = 2.400 – 180.000 m3/h

Tlak:

PT = 190 – 1.730 KG/m2

Ovaj tip ventilatora koristi se za usisavanje čistog i prašnjavog zraka. Karakteristika ovag visokotlačnog ventilatora je ušteda električne energije zbog posebnog kola ventilatora s reverzibilnim lopaticama.

Ventilatori ove serije su osobito pogodni za pneumatski transport u industriji cementa, u ljevaonicama sa uljnim plamenicima, u mlinovima, u industriji tjestenine, u kemijskoj i metalurškoj industrij gdje se zahtjevaju srednji i visoki tlakovi.

Ova serija ventilatora s direktnim prijenosom i elastičnom spojkom realizirana je sa svrhom zadržavanja maksimalne veličine ventilatora ali i vrlo niske razine buke. Spojka između ventilatora i motora eliminira aksijalne i radijalne udare na nosač motora te na taj način osigurava dugoročni rad motora.

Dozvoljena temperatura fluida je 90°C odnosno s hlađenjem do 350°C.

CVTV - R (centrifugalni visokotlačni transportni ventilatori sa remenskim prijenosom)

Centrifugalni visokotlačni transportni ventilator s remenskim prijenosom Tip CVTV – R.

Protok zraka:

V = 480 -28.500 m3/h

Tlak:

PT = 300 – 1.870 KG/m2

Uvaj tip ventilatora koristi se za usisavanje jako prašnjavog zraka. Ventilatori ove serije su osobito pogodni za pneumatski transport u industriji cementa, u ljevaonicama sa uljnim plamenicima, u mlinovima, u industriji tjestenine, u kemijskoj i metalurškoj industrij gdje se zahtjeva mali kapacitet zraka sa srednjim i visokim tlakovima.

Za temperature fluida veće od 90°C pa do 350°C radi sprječavanja pregrijavanja ventilatora ugrađuje se samohladna spojka. Ventilator obojan aluminijskom bojom za visoke temperature.