Centrifugalni ventilatori manjih i većih izvedbi sa direktnim prijenosom i remenskom izvedbom Tip CV – D i CV – R.

Centrifugalni ventilatori namjenjeni su za razne transporte zraka, od čistog zraka, zraka zagadjenog dimom, piljevinom, sitnom prašinom, kiselinama, pijeskom itd, tako da se upotrebljavaju u raznim djelatnostima i za razne temperature, te eksplozivne strukture zraka.

Mi smo pripremili izgled, skice i tabele za manje centrifugalne ventilatore, dok za veće (koji se projektiraju, biraju ili rade po uzorku) dajemo slike s maksimalnom količinom zraka i tlaka, tako da nas kod izbora možete kontaktirati, kako bi za vaše potrebe izabrali najbolji uredjaj, a za to su potrebni sljedeći parametri:

  • količina zraka m3/h
  • dinamični i statični tlak u Pa (paskalima ili H2O)
  • vrsta i sadržaj zraka za transport
  • temperatura zraka
  • položaj ventilatora