Centrifugalni kanalski ventilatori – CKV upotrebljavaju se za ventilaciju kroz kanale jer sa svojom količinom zraka i tlakom mogu savladati veće otpore, te se koriste u industriji, ugostiteljstvu i prehrani.

Izradjuju se u dvije varijante:

  • za čisti zrak sa motorom u strujanju zraka
  • za zagadjeni zrak sa motorom van strujanja zraka

Biraju se prema potrebi, a uz iste se mogu isporučiti i dodatni elementi kao što su: elastični spojevi, antivibratori i prigušivači, sve ovisi o potrebama pri montaži istih, a mogu se montirati u svakoj mogućoj poziciji.

Odabir ventilatora vrši se prema tabeli:

Karakteristike kanalskih ventilatora

Mjerna skica centrifugalnog kanalskog ventilatora Tip CKV

Elastični spoj