Centrifugalni ventilatori namjenjeni su odvod zraka, dima, prašine i drugih medija kroz cijevovode. Centrifugalni ventilatori se koriste se u prostorima gdje je potreban veći tlak jer proizvode veći tlak za zadani volumen zraka.

CENTRIFUGALNI VENTILATORI posjeduju pomičnu komponentu (rotor ili impeler) koja se sastoji od centralnog vratila oko kojeg je smješten komplet lopatica, ili rebara. Mogu biti cijevni, kanalski, krovni i transportni.

Cijevni: Tip CV od 200 m3/h do 2.500 m3/h

Kanalski: Tip KV od 1.200 m3/h do 12.000 m3/h

Krovni: Tip KEV – horizontalna i vertikalna izvedba od 1.500 m3/h do 18.000 m3/h

Radijalni tihi box ventilatori tip SSBOX od 600 m3/h do 28.000 m3/h

Centrifugalni ventilatori manjih i većih izvedbi sa direktnim prenosom i remenskom izvedbom

Centrifugalni ventilatori podijeljeni prema grupama tlaka.