Aksijalni ventilatori tipa ABV – C, ABV – P i ABV – Z

Aksijalno protočni ventilatori imaju lopatice koje tjeraju zrak da se kreće paralelno do vratila, oko kojeg se okreću lopatice. Aksijalni ventilatori tjeraju zrak preko osi ventilatora, linearno, odakle i njihovo ime. Ova vrsta ventilatora ima mnogo primjena, od malih ventilatora za hlađenje elektronike pa sve do velikih ventilatora korištenih u zračnim tunelima.

Aksijalni ventilatori cijevne, prozorske i zidne izvedbe sa kolicinom zraka od 1.200 m3/h do 45.000 m3/h promjera ϕ300 do ϕ1.250 mm, rade se i u ex izvedbi.

  • Izvedba ventilatora sa zvijezdastim propelerom od čeličnog lima, a lopatice od aluminija od  ϕ 300 do ϕ 650 mm
  • Izevdba ventilatora sa propelerom ljevanim od aluminija sa podesivim kutom lopatica od ϕ 350 do ϕ 1.250 mm

Kućišta su izradjena od čeličnog lima obojanog u plavu boju, a mogu biti i pocinčana ili plastificarana. Kolo ventilatora za manje promjere i temperature može biti izradjeno od zvijezde (čeličnog lima), a lopatice zakovane za zvijezdu od aluminija AlMg3. Za veće promjere, a i za manje na zahtjev kupca, ugradjujemo ljevana kola sa čvrstim ili podesivim lopaticama u potpunosti od aluminijske legure.

Ventilatori prema izgledu i ugradnji mogu biti:

  • cijevni
  • prozorski
  • zidni

Svi oni transportiraju zrak temperature do 50°C, a mogu se izraditi i za veće temperature zraka pa čak i do 400°C na 2 sata, sve po zahtjevu kupca.

Oni su niskotlačni i upotrebljavaju se tamo gdje je potrebna veća količina zraka, a manji tlak, jer ne mogu savladati veći otpor, nego što je pokazano i dijagramima za svaki promjer bilo koje izvedbe.

Cijevni aksijalni ventilator

Prozorski aksijalni ventilator

Zidni aksijalni ventilator

Za ABV sa trofaznim kaveznim elektromotorom B-3