Grupa grijača i hladnjaka zraka jednakih dimenzija

Lamelni Cu-Al (bakar-aluminij)

  • Grijač zraka tip GZA 1, 2, 3, 4 i 5 izvedbe zidne i stropne na toplu i vrelu vodu 90/70°C – 120°C, snage 6, 18, 40, 65 i 110 kW.

 

  • Grijači zraka tip GZA/Fe i GZA/inx na paru (od 3 do 10 bara) veličine 3, 4 i 5.

 

  • Kombinirani grijači i hladnjaci zraka u istom kućištu veličine 3, 4 i 5 na hladnu vodu 7/12°C i 10/15°C snage 6, 14, 21 i 39 kW.

Izmenjivači topline lamelni i spiralni

Izmenjivači topline izrađeni od Fe-Fe (čelik – čelik), Fe-Al (čelik – aluminij) i Inox-Inox najčešće se upotrebljavaju za grijanje zraka i to parom, vodom ili vrelim uljem, snage od 60 do 1.200 kW i tlaka 20 bara.

 

Izrađuju se prema uzorcima ili zadanim gabaritima uključujuci i snagu, a mogu biti izdrađeni iz više redova cijevi, maksimalne dužine i visine L= 2.000 x V= 1500 mm.

Prijenosnici topline cilindričnog oblika horizontalne i vertikalne izvedbe, voda – voda, voda – para.

a) voda – ulje

b) kondenzatori inox, hladnjak emulzije inox

c) hladnjak reduktorskog ulja

d) cilindrični spiralni prenosnik topline (inox) voda, para, emulzija i ulje.

Aksijalni ventilatori tipa VENT, AC, AP i AZ

Aksijalni ventilatori cijevne, prozorske i zidne izvedbe sa kolicinom zraka od 1.200 m3/h do 45.000 m3/h promjera ϕ300 do ϕ1.250 mm, rade se i u ex izvedbi.

 • Izvedba ventilatora sa zvijezdastim propelerom od čeličnog lima, a lopatice od aluminija od  ϕ 300 do ϕ 650 mm
 • Izevdba ventilatora sa propelerom ljevanim od aluminija sa podesivim kutom lopatica od ϕ 350 do ϕ 1.250 mm

Grupa centrifugalnih ventilatora raznih izvedbi

CENTRIFUGALNI VENTILATORI posjeduju pomičnu komponentu (rotor ili impeler) koja se sastoji od centralnog vratila oko kojeg je smješten komplet lopatica, ili rebara. Mogu biti cijevni, kanalski, krovni i transportni.

 • Cijevni: Tip CV od 200 m3/h do 2.500 m3/h
 • Kanalski: Tip KV od 1.200 m3/h do 12.000 m3/h
 • Krovni: Tip KEV – horizontalna i vertikalna izvedba od 1.500 m3/h do 18.000 m3/h
 • Radijalni tihi box ventilatori tip SSBOX od 600 m3/h do 28.000 m3/h
 • Visokotlačni centrifugalni ventilatori direktno kuplovani tip CVD i sa remenskim prenosom tip CVR – za transport zraka, razne prašine i piljevine. Izrađuju se prema datim karakteristikama kupca ili uzorku, a mogu biti izrađeni i u ex izvedbi.